Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Nieuw projectjaar, nieuwe onderzoeken, bijgestelde opzet

Interview met Willy van Dijk, projectleider academische basisschool, december 2008   

 

Naast de 4 huidige academische basisscholen is DOK12 een nieuwe school onder het bestuur van KPOA, dat meedoet aan de dieptepilot. Het is een nieuwe school, waar al direct twee 3de jaars studenten onderzoek combineren met werkplekleren. Ook heeft nu elk schoolteam naast de student-onderzoekers leerkracht-onderzoekers. Dit is echt een verbetering ten opzichte van voorgaand jaar. Hierdoor verbreedt het doen van onderzoek zich binnen de scholen en krijgt het een meer definitieve plaats. Elke school heeft een eigen Kleine Kenniskring: directeur/kartrekker, coach schoolontwikkeling, student-onderzoekers, leerkracht-onderzoekers en de SLB van de opleiding vormen samen deze leergemeenschap op locatie. Hierdoor wordt direct de afstand verkleind tot de Kenniskring vanuit de opleiding, immers de kartrekker is de linking pin.

Winfried Roeloefs en ik hebben de afgelopen maanden alle Kleine Kenniskringen bezocht en met hen het onderzoek opgestart: omschrijving van het onderzoeksprobleem stond centraal. We vroegen met name op wat er gerealiseerd moet zijn als het onderzoek of de onderzoeken op school afgerond zijn. Dit is een heel belangrijke stap, want hierdoor krijgt iedereen die betrokken is bij het onderzoek op de school, beter zicht op wat er allemaal onderzocht moet gaan worden. Vanuit de onderzoeks-probleem formulering hebben de scholen zelf hun onderzoeksvraag geformuleerd, of zelfs meer dan één. Dat is stap2. En nu zitten ze allemaal in stap 3: onderzoeksmethode bepalen en literatuuronderzoek doen. Ieder heeft een eigen rol in het doen van onderzoek, de student-onderzoekers en de leerkracht-onderzoekers stemmen deze op elkaar af.

De SLB-er begeleidt de studenten procesmatig bij het doorlopen van de onderzoeksstappen. Op de opleiding zijn vakdocenten beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning. In de toekomst zal het waarschijnlijk zo zijn dat ook deze vakdocenten hun ondersteuning naar de school verplaatsen. De leerkracht-onderzoekers zijn (nog) niet geschoold in het doen van onderzoek, zij leren gaandeweg, door het doen van eigen onderzoek, wat het inhoudt. Maar ik kan me voorstellen dat de wens om professionalisering op dit terrein een keer gaat komen.

 

Binnen de twee betrokken besturen zijn we ons aan het beraden op de toekomst: wat zijn onze (gezamenlijke) ambities voor de toekomst? Wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten.

 

Het ligt wederom in de lijn der verwachting dat we de PDS-conferentie in Noord-Amerika bezoeken. Daaraan wordt dan weer een bezoek aan scholen in Brooklyn gekoppeld. Het bezoek zal nu een breder karakter krijgen omdat er een link wordt gemaakt met de feestelijke activiteiten van de stad Amersfoort die dit jaar 750 jaar bestaat.

 

Rosa Hessing  

De projectleider aan het woord

De projectleider aan het woord

Willy van Dijk, projectleider van de academische basisschool, vertelt regelmatig over haar ervaringen.

Eerste fase van het project

De gewenfase is achter de rug

Op reis naar de VS

Terugblik op 2 jaar dieptepilot

Nieuwe onderzoeken, bijgestelde opzet

De projectleider aan het woord

Lector aan het woord

Lector aan het woord

Lectoren Ton Bruining en Marja van den Eijnden over hun ervaringen.

“Het huis is gebouwd, we hebben de sleutel, en nu gaan we er in wonen!”


Winfried Roelofs over zijn ervaringen.

Een terugblik op anderhalf jaar dieptepilot

De projectleider aan het woord

Columns

Columns

Rosa Hessing geeft tips.
Column schrijven, hoe doe je dat?

De projectleider aan het woord

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht