Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

2 jaar academische basisschool, stand van zaken

Interview met Willy van Dijk, projectleider academische basisschool, juni 2008

 

De dieptepilot academische basisschool loopt in juli officieel af. Het goede nieuws is dat er een doorstart zal plaatsvinden waardoor er nog een jaar subsidie bij komt. Een mooi moment om eens terug te blikken met Willy van Dijk. Een bijzonder goede ervaring van de afgelopen periode is de ‘versnellingskamer’ die uitgevoerd is. De versnellingskamer is een onderdeel van het onderzoek naar de successen, de aansturing en de inrichting van de dieptepilot ‘academische basisschool’. De kenniskringleden hebben ieder 2 tot 3 interviews afgenomen bij de deelnemers van de dieptepilot van student en kartrekker schoolontwikkeling tot lid CvB Domstad Deze interviews zijn geanalyseerd en uit de analyses zijn aandachtspunten gekomen die tijdens de versnellingskamer bij de diverse groepen aan de orde zijn gekomen.Tijdens de versnellingskamer werd beoordeeld hoe tevreden men nu is , hoe tevreden we in de toekomst willen zijn, de energie die je er in wilt steken om het beter te maken en er is een cijfer gegeven voor de waardering hoe je vindt dat het nu gaat. Tijdens de versnellingskamer zijn de scores bij 2 groepen meteen via de computer bijgehouden waardoor de resultaten meteen zichtbaar werden. Zo ontstond er een top 5 van verbeterpunten die bij de 2 Managment groepen direct besproken zijn. Bij de studenten, mentoren, coaches en Studieloopbaanbegeleiders zijn er zonder gebruik van de computer de uitspringende items besproken waarbij er uitgebreid werd gediscussieerd. Op basis van de uitkomsten uit de versnellingskamer zijn er bij enkele verbeterpunten meteen afspraken gemaakt en is er direct actie op gezet. Op basis van de resultaten van de versnellingskamer zal in het komende jaar een publicatie gemaakt worden over het totale onderzoek naar de succesfactoren van de academische basisschool. In ieder geval kan Willy op dit moment al wel aangeven dat er een positieve lijn aan het ontstaan is in de beeldvorming over de academische basisschool. De structuur wordt voor alle partijen steeds duidelijker. Kenmerkend tijdens de versnellingskamer was dat het vaak op het praktische aspect neerkomt waar nog verbeterpunten liggen. Zoals het afstemmen van agenda’s / jaarkalenders tussen de opleiding en de basisschool. Willy kijkt positief terug op het werken met de versnellingskamer. Er was een hoge betrokkenheid en de opkomst was goed. Het voelde als een evaluatief moment waarbij alles op de juiste plek viel.

 

Studiereis academische basisschool

De studiereis naar de Verenigde Staten noemt Willy als een geweldige ervaring. De energieboost van de reis is nog steeds voelbaar. Jammer dat er niemand van de KSU is meegeweest. Erg prettig daarentegen dat er meerdere personen van de opleiding mee geweest zijn en dat ze ook op alle lagen van de Pabo werkzaam zijn; van het management, de lector, en studieloopbaanbegeleiders tot mensen van de nascholing. Van de KPOA zijn er enkele leerkrachten, kartrekkers, coaches, een directeur en een bovenschools manager meegegaan. Zo vormden ze een heel gemengd gezelschap met zijn allen. Gezamenlijk zijn er scholen bezocht waardoor iedereen eenzelfde ervaring meekreeg. Boeiend was dat iedereen deze ervaring terugkoppelt vanuit zijn eigen werkplek / beleving / invulling. De PDS Conferentie leverde veel gesprekstof op. Door de diversiteit van de mensen werd er heel veel van elkaar geleerd. Vanuit eigen perspectief pratend werden er grenzen verlegd. Bovendien deed Groningen nog een duit in het zakje. Vanuit een andere dieptepilot zijn er 6 mensen uit Groningen mee geweest waardoor hier weer een andere uitwisseling mee kon onstaan. Alles bij elkaar heeft de reis heel veel opgeleverd. Het komende schooljaar ligt er een plan om opnieuw de oceaan over te reizen en daar is Willy druk mee bezig. Ze wil deze boeiende reis opnieuw ervaren met andere betrokkenen. Deze reis zal van 9 tot 15 maart 2009 plaatsvinden. Voor meer informatie hierover kunt u bij Willy van Dijk terecht.

Doorstart dieptepilot

2 juli vindt er een feestelijke doorstart plaats voor de dieptepilot. Op deze bijeenkomst presenteren de vier scholen de resultaten van de afgelopen 2 jaar. Daarna zal de avond afgesloten worden met een feestelijk tintje. Uitgenodigd zijn alle leerkrachten van de 4 academische basisscholen, collegadirecties van de KPOA en KSU, Domstaddocenten en alle schoolbesturen die verbonden zijn aan de Domstad. De dieptepilot heeft subsidie gekregen om nog 1 jaar de academische basisschool verder vorm te geven. In het schooljaar 2008-2009 zullen er leerkrachten getraind en geprofessionaliseerd worden om samen met de student onderzoek te gaan doen. Dit is 1 van de doelstellingen van het projectplan overbruggingsjaar ’08-‘09. De afgelopen twee jaar zijn studenten begonnen om het onderzoek vorm te geven. Nu is de tijd rijp om de scholen zelf daar een grotere plek in te geven. Er wordt binnen de teams geselecteerd op mensen die deze leerbehoefte uitspreken. Uitgangspunt is dat er minimaal 4 leerkrachten per school deze competenties gaan verwerven. Concreet zal dit het komende jaar nader uitgewerkt gaan worden. Het zou uiteindelijk mooi zijn als in de toekomst 50 tot 75 procent van de teamleden deze vaardigheden in huis heeft. Vanuit de kenniskring wordt het komende schooljaar steviger ingezet op de schoolontwikkeling. Er wordt met elkaar meegedacht over het proces van de schoolontwikkeling en het onderzoeks-stappenplan. Er zal een inhoudelijke focus ontstaan, echt gericht op de scholen in hun ontwikkeling. Studenten blijven ook het komende jaar minimaal een jaar op één stageschool. Het breekpunt is een jaar. Maar je kunt ook 2 jaar op dezelfde school blijven. Vanuit de besturen wordt op dit moment bekeken of er mensen binnen het bestuur getraind kunnen worden zodat ze als assessor kunnen gaan functioneren binnen de academische basisschool. Nu zijn dat vooral opleidingsdocenten die deze rol vervullen. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een combinatie waarin ook het werkveld participeert.

 

In het overbruggingsjaar zal er vanuit de KPOA nog een 3e school mee gaan doen in het traject Academische basisschool. Dit is DOK12, een startende school in een nieuwe wijk met een onderwijsconcept ‘onderwijs anders georganiseerd’. Hoe de besturen, scholen en de opleiding na het overbrugginsjaar verder willen gaan is een aandachtspunt voor het komende jaar. Wily is benieuwd wat daar de uiteindelijke vorm van zal zijn.

 

Inge Seuntiëns  

De projectleider aan het woord

De projectleider aan het woord

Willy van Dijk, projectleider van de academische basisschool, vertelt regelmatig over haar ervaringen.

Eerste fase van het project

De gewenfase is achter de rug

Op reis naar de VS

Terugblik op 2 jaar dieptepilot

Nieuwe onderzoeken, bijgestelde opzet

De projectleider aan het woord

Lector aan het woord

Lector aan het woord

Lectoren Ton Bruining en Marja van den Eijnden over hun ervaringen.

“Het huis is gebouwd, we hebben de sleutel, en nu gaan we er in wonen!”


Winfried Roelofs over zijn ervaringen.

Een terugblik op anderhalf jaar dieptepilot

De projectleider aan het woord

Columns

Columns

Rosa Hessing geeft tips.
Column schrijven, hoe doe je dat?

De projectleider aan het woord

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht