Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Willy van Dijk- Roest: de gewenfase is achter de rug

oktober 2007

Werkplekleren

Er is inmiddels een prettige overlegstructuur binnen de scholen. De kartrekker schoolontwikkeling, de coach en de student gaan steeds vaker met zijn drieën om tafel zitten. Studenten worden goed opgenomen in het team. De huidige vierdejaars studenten hebben dat heel sterk ervaren en benoemen dat als groot pluspunt in dit traject. Op basis van onze eerste ervaringen ondervonden we dat een half jaar stage en onderzoek doen op één school veel te kort is. De voorkeur gaat nu meestal uit naar minstens één jaar op een en dezelfde school. Tenzij de student / school aangeeft dat het verstandig is om een switch te maken. Als de student wil, kan de student ook het tweede jaar op dezelfde school blijven. Een switch is niet noodzakelijk. Zo zijn de huidige vierdejaarsstudenten op dezelfde school gebleven als waar ze vorig jaar het jaar afgesloten hebben. De scholen zijn hier blij mee want de studenten hebben zich al goed ingewerkt in de structuur en cultuur van de school. Het biedt echt voordelen om het komende schooljaar samen verder te werken.

We hebben ook gemerkt dat niet elke student geschikt is voor de academische basisschool. Er zijn studenten die voor dit traject kiezen vanwege de dag extra stage. We merken dat we juist voor het academische gedeelte in dit traject een ander type student nodig hebben en dat studenten hier bewust voor moeten kiezen. Academische studenten krijgen een onderzoeksvergoeding. Elke school heeft daarnaast ook de mogelijkheid om een betaalde LIO’er aan te stellen vanuit het eigen schoolbudget. Op dit moment is dit op slechts 1 school gerealiseerd omdat de juiste studenten hiervoor niet gevonden konden worden. Het verschil in uitbetaling en betrokkenheid van de verschillende vierdejaars studenten is een onderwerp dat we de komende tijd zeker aandacht zullen gaan geven, omdat het onrust met zich meebrengt binnen de studentengroep.

Willy van Dijk, projectleider academische basisschool, oktober 2007

De onderzoeksvraag

Woensdag is de dag voor het onderzoek. Maandag en dinsdag werken de studenten aan hun leerkrachtcompetenties en op donderdag en vrijdag gaan ze naar de opleiding toe. De derdejaars studenten zijn aan het begin van dit schooljaar ook op woensdag naar de opleiding geweest. Zij volgden daar de minor ‘onderzoeksvaardigheden’. De huidige vierdejaars studenten hebben vorig jaar deze minor gevolgd. Vorig jaar hebben zij onderzoek gedaan naar het speerpunt van de schoolontwikkeling. De resultaten van het onderzoek hebben ze zowel aan het schoolteam als aan de openbare kenniskring gepresenteerd. We merkten dat het leerkrachten wel een oppepper geeft dat studenten op deze manier werken, het is een heel andere invalshoek dan dat ze gewend zijn. Voor dit jaar moeten de onderzoeksvragen nog geformuleerd worden, daar zijn de studenten nu mee bezig. De kenniskringleden/SLB-ers helpen de studenten bij het onderzoek. Zij komen ook op de scholen. Binnen dit traject doen de mentoren niet standaard mee aan het onderzoek. De kartrekker schoolontwikkeling is wel intensief bij het onderzoek betrokken. Coaches begeleiden de studenten op de leerkrachtcompetenties, maar zij moeten ook goed op de hoogte zijn van de onderzoeksvraag.

Contacten met de opleiding

Binnen dit traject vind ik de samenwerking met de opleiding goed lopen. Er ontstaan goede contacten; de studieloopbaanbegeleiders en de coaches hebben regelmatig overleg. Het loopt gelijk op. Het curriculum is dit jaar klaar, de academische basisschool is nu een onderdeel van de andere minoren. Ons traject is op de opleiding ingedeeld bij innovatie en omgaan met verschillen. We merkten dat we één aanspreekpunt misten op de opleiding voor het plaatsen van studenten en voor vragen over praktische zaken. Dat hebben we nu geregeld en Henk Jacobs is algemeen aanspreekpunt vanuit de opleiding geworden. Hij zal zijn best doen om allerlei mogelijke vragen van studenten, kartrekkers en andere betrokken omtrent dit opleidingstraject te beantwoorden of deze door te spelen naar de verantwoordelijke persoon.

Schoolontwikkeling

Het afgelopen half jaar zijn er een aantal doelen uit het projectplan aangepast. Er moesten keuzes gemaakt worden, we wilden te veel en dat werkte niet. De doelen zijn dusdanig bijgesteld dat ze realistisch en haalbaar zijn. De Ariënsschool is aan de slag met het taalonderwijs. Hof ter Weide is haar techniekonderwijs aan het intensiveren. De Kubus is een ontwikkelslag aan het maken met thematisch werken door de hele school. En de Tafelronde heeft de volgende speerpunten: ontwikkelingsgericht onderwijs bij wereldoriëntatie en bij het aanvankelijk lezen in groep 3 het loslaten van de leesmethode. 

Strategisch beleid

Nu we de eerste ervaringen met de pilot ‘academische basisschool’ achter de rug hebben, komt er komt een bepaalde gewenning. De eerste schrik is eraf, we kennen elkaar wat beter en we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Nu gaat het pas echt werken en kunnen we verder bouwen. We werken er naar toe om uitspraken te krijgen over hoe we volgend jaar verder willen gaan: de borging en continuering. De doelstellingen uit het projectplan leggen we daarbij onder de loep om te bepalen of ze nog steeds gelden voor beide besturen. Op dit moment heeft het onderdeel richting borging nog niet centraal gestaan. Hier wordt snel mee gestart. Onderzoek zien we als een voorwaarde. Er wordt onderzoek gedaan naar de strategische inbedding aangestuurd door Winfried Roelofs.  

De projectleider aan het woord

De projectleider aan het woord

Willy van Dijk, projectleider van de academische basisschool, vertelt regelmatig over haar ervaringen.

Eerste fase van het project

De gewenfase is achter de rug

Op reis naar de VS

Terugblik op 2 jaar dieptepilot

Nieuwe onderzoeken, bijgestelde opzet

De projectleider aan het woord

Lector aan het woord

Lector aan het woord

Lectoren Ton Bruining en Marja van den Eijnden over hun ervaringen.

“Het huis is gebouwd, we hebben de sleutel, en nu gaan we er in wonen!”


Winfried Roelofs over zijn ervaringen.

Een terugblik op anderhalf jaar dieptepilot

De projectleider aan het woord

Columns

Columns

Rosa Hessing geeft tips.
Column schrijven, hoe doe je dat?

De projectleider aan het woord

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht